Aktuality

 • Pozývame na večerné stretnutie

  Pozývame na večerné stretnutie

  Srdečne pozývame na ďalšie večerné stretnutie v Kláštore Premenenia Pána pod názvom Vyznania sv. Augustína – Svätá Monika, ktoré sa bude konať v stredu 18. januára 2023 o 19.00 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora sa začne prvá prednáška. V rámci prednášky bude aj možnosť diskusie a po jej skončení sa bude konať modlitba Kompletória v…

 • Bohoslužby sviatočných dní

  Bohoslužby sviatočných dní

  Pozývame vás na liturgické slávenia v kláštore Premenenia Pána v Sampore počas vianočných sviatkov a začiatkom nového roka. Všetky bohoslužby sa budú konať v časoch uvedených nižšie: Štedrý deň (sobota, 24. XII. 2022) Slávnosť Narodenia Pána (nedeľa, 25. XII. 2022) Sviatok sv. Štefana (pondelok, 26. XII. 2022) Siedmy deň Vianočnej oktávy (sobota, 31. XII. 2022)…

 • Duchovné cvičenia spoločenstva

  Duchovné cvičenia spoločenstva

  V dňoch 21.-26. novembra 2022 si naše spoločenstvo koná pravidelné každoročné duchovné cvičenia. V tomto čase kláštor neprijíma hostí. Z dôvodu exercícií tiež nebude vybavovaná bežná pošta a bude limitovaná možnosť vybavovania telefonátov. Prosíme o vaše modlitby a ďakujeme za pochopenie.

 • Zakončenie cyklu Psychológia v službách života viery

  Zakončenie cyklu Psychológia v službách života viery

  Všetkých záujemcov srdečne pozývame na posledné večerné stretnutie z cyklu Psychológia v službách života viery v Kláštore Premenenia Pána. V piatok 4. novembra 2022, po modlitbe vešpier o 17.00 hod., sa o 17.30 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora bude konať prednáška na tému Chceš poznať Boha? Poznaj najskôr sám seba. Po prestávke sa o 19.00…

 • Liturgia prvých dní novembra

  Liturgia prvých dní novembra

  Pozývame vás na liturgické slávenia v kláštore Premenenia Pána v Sampore počas slávnosti Všetkých svätých a Spomienky všetkých verných zosnulých, 1. a 2. novembra 2022. Na slávnosť Všetkých svätých sa budú bohoslužby konať ako v nedeľu. Počas spomienky všetkých verných zosnulých sa v našom chráme koná celodenná poklona Sviatosti oltárnej. Pobožnosť za zosnulých sa bude…

 • Pozývame na večerné stretnutie

  Pozývame na večerné stretnutie

  Srdečne pozývame na ďalšie večerné stretnutie v Kláštore Premenenia Pána pod názvom Vyznania sv. Augustína – Zvláštny životopis. V stredu 19. októbra 2022 o 17.30 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora sa začne prvá prednáška, druhá prednáška po prestávke začne o 19.00. Pred začiatkom programu sa možno v kláštornom chráme zúčastniť modlitby vešpier o 17.00. V…

 • Brat Pavol zložil prvé sľuby

  Brat Pavol zložil prvé sľuby

  V deň slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, 15. septembra 2022, zložil pri konventuálnej svätej omši svoje prvé mníšske sľuby br. Pavol Lompart OSB. Zložením sľubov sa na jeden rok zaviazal k životu podľa Reguly sv. Benedikta a Konštitúcie Kongregácie Zvestovania v Samporskom kláštore, čím započal poslednú fázu mníšskej formácie, pred definitívnym začlenením do kláštora. Mníšske sľuby,…

 • Prvé sľuby počas slávnosti Sedembolestnej

  Prvé sľuby počas slávnosti Sedembolestnej

  Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Sedembolestnej Panny Márie dňa 15. septembra 2022 (štvrtok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie. Počas slávnostnej svätej omše zloží prvé mníšske sľuby br. Pavol Lompart OSB. 3.00 ‒ Vigílie 7.00 ‒ Ranné chvály 9.00 ‒ Modlitba cez deň 11.00 ‒…

 • Začína nová séria večerných stretnutí

  Začína nová séria večerných stretnutí

  Všetkých záujemcov srdečne pozývame na novú sériu večerných stretnutí v Kláštore Premenenia Pána pod názvom Svätý Augustín a cirkevní otcovia: Inšpirácie pre duchovný život. V stredu 14. septembra 2022 o 17.30 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora sa začne prvá prednáška na tému Regula sv. Augustína – spoločný život a prvenstvo lásky. Prednáška sa bude konať…

 • Ohlásené večerné stretnutia zrušené

  Ohlásené večerné stretnutia zrušené

  Oznamujeme, že večerné stretnutia v rámci cyklu Psychológia v službách života viery, ktoré boli pôvodne plánované na stredu 31. augusta, sa kvôli ochrane pred šírením ochorenia COVID-19 rušia. Náhradný termín bude ohlásený neskôr. Za pochopenie ďakujeme.