Aktuality

 • Výročie posvätenia chrámu

  Výročie posvätenia chrámu

  Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Výročia posvätenia kláštorného chrámu dňa 24. mája 2023 (streda) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie. Veriaci, ktorý v dnešný deň navštívi kláštorný kostol Premenenia Pána v Sampore, a nábožne sa v ňom pomodlí Modlitbu Pána a Vyznanie viery, získa plnomocné…

 • Nanebovstúpenie Pána

  Nanebovstúpenie Pána

  Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Nanebovstúpenia Pána dňa 18. mája 2023 (štvrtok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • Veľkonočné sviatky

  Veľkonočné sviatky

  Srdečne Vás pozývame na liturgické slávenia počas Posvätného veľkonočného trojdnia a začiatku Veľkonočnej oktávy v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Jednotlivé bohoslužby v kláštornom chráme sa budú konať podľa nasledujúceho rozpisu: Štvrtok Pánovej večere (6. 4.) Piatok utrpenia Pána (7. 4.) Svätá sobota (8. 4.) Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (9. 4.) Pondelok vo Veľkonočnej oktáve (10.…

 • Slávnosť Zvestovania Pána

  Slávnosť Zvestovania Pána

  Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Zvestovania Pána dňa 25. marca 2023 (sobota) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie. V tento deň sa na poludňajšiu modlitbu Anjel Pána zvoní slávnostne na všetkých zvonoch.

 • Slávnosť svätého Jozefa

  Slávnosť svätého Jozefa

  Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Svätého Jozefa dňa 20. marca 2023 (pondelok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • Pozývame na večerné stretnutie

  Pozývame na večerné stretnutie

  Srdečne pozývame na ďalšie večerné stretnutie v Kláštore Premenenia Pána pod názvom Vyznania sv. Augustína – Obrátenie, ktoré sa bude konať v stredu 8. marca 2023 o 19.00 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora. V rámci prednášky bude aj možnosť diskusie a po jej skončení sa bude konať modlitba Kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod.

 • Popolcová streda

  Popolcová streda

  Pozývame vás na bohoslužby Popolcovej stredy dňa 22. februára 2023 do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • Pozývame na večerné stretnutie

  Pozývame na večerné stretnutie

  Srdečne pozývame na ďalšie večerné stretnutie v Kláštore Premenenia Pána pod názvom Vyznania sv. Augustína – Svätý Ambróz, ktoré sa bude konať v stredu 8. februára 2023 o 19.00 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora. V rámci prednášky bude aj možnosť diskusie a po jej skončení sa bude konať modlitba Kompletória v kláštornom chráme o 20.00…

 • Sviatok Obetovania Pána

  Sviatok Obetovania Pána

  Pozývame vás na bohoslužby liturgického sviatku Obetovania Pána dňa 2. februára 2023 (štvrtok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • Pozývame na prednášku o našej histórii

  Pozývame na prednášku o našej histórii

  Srdečne pozývame na prednášku prof. Martina Homzu v Kláštore Premenenia Pána pod názvom Sv. Svorad a/alebo sv. Svätopluk: K počiatkom benediktínskej tradície na Slovensku. V stredu 1. februára 2023 o 17.30 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora sa začne prvá časť, druhá časť po prestávke začne o 19.00. Pred začiatkom programu sa možno v kláštornom chráme…