Pozvánka na pondelkové stretnutie

Pozývame vás na večerné pondelkové stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Marek Iskra sa 13. marca 2017 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému Obdobie v Cirkvi po encyklike Humanae vitae. Wojtyła: Láska a túžba, Kasper: Teológia manželstva, Ján Pavol II.: Familiaris consortio. Stretnutie začne o 18.30 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

Vdp. ThLic. Mgr. Marek Iskra je kňazom Banskobystrickej diecézy a farárom farnosti Priechod. V roku 2007 úspešne zakončil svoje teologické štúdiá v Ríme a stal sa riaditeľom Diecézneho pastoračného centra pre rodinu v Banskej Bystrici. V súčasnosti tiež pôsobí ako člen Rady KBS pre rodinu.


Publikované

v časti

Autor článku: